TOP THÍ SINH THI TỐT NHẤT

Cán bộ đoàn

116
 • Nguyễn Thị Trúc Thư
  • 29 điểm - 03 phút 48 giây
 • TRƯƠNG THỊ THANH NGUYÊN
  • 27 điểm - 05 phút 29 giây
 • Châu Thị Ngọc Linh
  • 26 điểm - 03 phút 49 giây
 • Huỳnh Minh Hải
  • 25 điểm - 03 phút 18 giây
 • Sơn Ngọc Huy
  • 24 điểm - 06 phút 08 giây

Đoàn viên CQDN

568
 • Nguyễn Trần Phương Uyên
  • 27 điểm - 05 phút 14 giây
 • Trương Bảo Huy
  • 26 điểm - 08 phút 38 giây
 • Nguyễn Lê Thủy Trúc
  • 26 điểm - 11 phút 15 giây
 • Nguyễn Diễm Phương
  • 25 điểm - 03 phút 58 giây
 • Nguyễn Nhật Trường
  • 23 điểm - 12 phút 14 giây

Thanh niên công nhân

007
 • thạch thị minh thơ
  • 15 điểm - 05 phút 46 giây

Sinh viên

2173
 • Nguyễn Ngọc Triều Vy
  • 27 điểm - 06 phút 37 giây
 • Biện Thanh Hiền
  • 27 điểm - 08 phút 10 giây
 • Huỳnh Thanh Trúc
  • 27 điểm - 08 phút 27 giây
 • Đoàn Quốc Nguyên
  • 27 điểm - 09 phút 01 giây
 • Phan Thị Phương Quỳnh
  • 27 điểm - 10 phút 02 giây

Học sinh

1016
 • Nguyễn Khánh Duy
  • 30 điểm - 01 phút 56 giây
 • Trần Đăng Khoa
  • 30 điểm - 02 phút 19 giây
 • Ngô Minh Triết
  • 30 điểm - 04 phút 55 giây
 • Nguyễn Tấn Đạt
  • 29 điểm - 02 phút 04 giây
 • Nguyễn Bùi Kim Ngọc Bích
  • 29 điểm - 04 phút 39 giây

SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÝ

881

SỐ LƯỢT THAM GIA HỌC TẬP

3880