TOP THÍ SINH THI TỐT NHẤT

Cán bộ đoàn

884
 • Châu Thị Ngọc Linh
  • 30 điểm - 02 phút 27 giây
 • Lâm Nguyễn Duy Nhân
  • 30 điểm - 07 phút 51 giây
 • Nguyễn Thị Anh Duy
  • 29 điểm - 02 phút 02 giây
 • Nguyễn Chí Thanh
  • 29 điểm - 03 phút 15 giây
 • Lâm Thị Kim Thoa
  • 29 điểm - 06 phút 57 giây

Đoàn viên CQDN

4135
 • Nguyễn Chiêu Vương
  • 30 điểm - 02 phút 05 giây
 • Nguyễn Minh Vương
  • 30 điểm - 02 phút 06 giây
 • Võ Hoàng Phúc
  • 30 điểm - 02 phút 27 giây
 • Trịnh Nguyễn Đăng Khoa
  • 30 điểm - 06 phút 19 giây
 • Nguyễn Trần Phương Uyên
  • 29 điểm - 03 phút 03 giây

Thanh niên công nhân

037
 • Hồ Quang Tiến
  • 23 điểm - 06 phút 18 giây
 • Nguyễn Thanh Lâm
  • 22 điểm - 06 phút 01 giây
 • Lâm Thiện
  • 20 điểm - 07 phút 02 giây
 • Trần Tú Huyên
  • 20 điểm - 08 phút 07 giây
 • Nguyễn Thanh Quân
  • 19 điểm - 04 phút 57 giây

Sinh viên

2733
 • Nguyễn Thị Băng Tâm
  • 29 điểm - 07 phút 51 giây
 • Kim Hồng Sáng
  • 28 điểm - 08 phút 41 giây
 • Tăng Nhựt Nam
  • 27 điểm - 08 phút 53 giây
 • Kiên Thị Thia Ra
  • 27 điểm - 09 phút 43 giây
 • Trần Thanh Phong
  • 27 điểm - 09 phút 57 giây

Học sinh

2434
 • Nguyễn Lâm Nhật Tiên
  • 29 điểm - 04 phút 17 giây
 • Nguyễn Bằng Lan Anh
  • 29 điểm - 10 phút 01 giây
 • Nguyễn Khánh Duy
  • 28 điểm - 05 phút 13 giây
 • Trịnh Nguyệt Anh
  • 28 điểm - 06 phút 29 giây
 • Trần Thị Thu Trang
  • 28 điểm - 07 phút 54 giây

SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÝ

2004

SỐ LƯỢT THAM GIA HỌC TẬP

10223